Despre LittleLIT

Scopul

De Basm – Children’s and Young Adult’s Book Writers Association is launching an international project dedicated to the literature for children and young adults, entitled LittleLIT (14-22 October 2019), which aims to become a get-together dedicated to children’s literature. 

LittleLIT will have a three-fold purpose:

  •  to be a meeting & dialogue space for professionals in the area of ​​children’s literature (writers, editors, teachers, promoters of reading etc) in Romania and other European countries;
  •  to give children and young adults the opportunity to have direct contact with the authors of their favorite books and, 
  • to open an avenue of dialogue with the schools and provide the teachers with the tools necessary to use this type of literature in the teaching process (i.e. to teach them how to use children’s literature in order to teach the content in school curricula).

LittleLIT  will put the books and their authors at the heart of events, thus becoming a place where authors and their works will be promoted, a unique opportunity for new writers to make themselves known.

The theme of the first edition will be “Through the Mirror / Reflections”. We want to challenge all those who will participate in this festival to make a mirroring and reflection effort. To discover themselves/ourselves in reality and in fantasy. The Mirror will be the space we will inhabit for a week, and the creative adventures that we will all have will build both real and imaginary bridges among all the participants.

Don’t forget to check out “Tattooed Books” campaign

Proiectul “LittleLIT – Întâlnirile De Basm” (14-22 octombrie 2019)  își propune să devină, în primul rând, o platformă de conectare a profesioniștilor din zona literaturii pentru copii (scriitori, editori, profesori, promotori ai lecturii) din România și din alte țări europene, să ofere copiilor ocazia de a cunoaște nemijlocit pe cei care au scris cărțile lor preferate și, nu în ultimul rând, să deschidă un dialog cu școlile și să ofere profesorilor instrumente de folosire a cărților pentru copii în cadrul procesului didactic (sa-i învețe cum sa folosească literatura pentru copii pentru a preda conținuturi din programa școlară).

LittleLIT va pune în centru evenimentelor cărțile și pe autorii acestora, devenind astfel un loc unde vor fi promovați autori și opere, o ocazie unică pentru tinerii creatori de literatură pentru copii de a se face cunoscuți.

Tematica

The theme of the first edition will be “Through the Mirror / Reflections”. We want to challenge all those who will participate in this festival to make a mirroring and reflection effort. To discover themselves/ourselves in reality and in fantasy. The Mirror will be the space we will inhabit for a week, and the creative adventures that we will all have will build both real and imaginary bridges among all the participants.

Don’t forget to check out “Tattooed Books” campaign

Tema acestei ediții este „În Oglindă/Oglindiri”. Vrem să-i provocăm pe toți cei care vor participa la acest festival sa faca un efort de oglindire. Să ne descoperim în realitate și în fanteziile noastre. Oglinda va fi spațiul in care vom locui, timp de o săptămână, iar aventurile creative pe care le vom  avea vor naște punți reale, dar și imaginare între toți participanții.

În plus, aceste activități vor fi acompaniate de o campanie ludică online de promovare a lecturii numită Cărți tatuate.