Invitați

Alex Moldovan (România/Romania)

Alex Moldovan was born in 1977 in Cluj, where he still lives with his family and a variable number of cats. He studied philosophy, holds a master’s degree in theories of modern art, but also worked as an unskilled worker, weekend salesman or bookseller before becoming a translator. He debuted in 2016 with the novel “Olguța and her Million Euros Grandpa”, and his second book is called “The Little Boy who Could Bite his own Nose”. Both books were issued at Arthur Publishing House. He has published in such magazines as Fabulafia and The Storytellers’ Order and in the anthologies “Look who’s Talking”, “Most of All”, “Selfie” and “Little History of a Great Century”.

He organizes jazz concerts, plays the drums (poorly), writes on his blog The Yellow Bicycle and is a volunteer at an animal welfare association. He set out to become a writer as a child when he discovered books, but it took more than thirty years before that happened.

Alex Moldovan s-a născut în 1977 la Cluj, unde locuiește şi în prezent cu familia și un număr variabil de pisici. A studiat filosofia, are un master în teorii ale artei moderne, dar a lucrat și ca muncitor necalificat, vânzător de weekend sau librar înainte să devină traducător. A debutat în 2016 cu romanul „Olguța şi un bunic de milioane”, iar cea de-a doua lui carte se numește „Băiețelul care se putea mușca de nas”, ambele cărți apărute la Editura Arthur.

A mai publicat texte în revistele Fabulafia și Ordinul Povestitorilor și în antologiile „Uite cine vorbește”, „Cel mai mult și mai mult”, „Selfie” și „Mică istorie a unui secol mare”.

Organizează concerte de jazz, cântă (prost) la tobe, scrie pe blogul Bicicleta galbenă şi e voluntar la o asociație pentru protecția animalelor. Şi-a propus să devină scriitor în copilărie, când a descoperit cărțile, însă au trecut mai bine de treizeci de ani înainte ca acest lucru să se întâmple.

Andreas Jungwirth (Austria)

In 1967 he was born in Linz / Donau (Austria). At the University of Vienna he studied literature, after two years then he moved to the Vienna City Conservatory and became an actor. In 1990 he got his engagement in Lübeck, followed by six years in the so-called “Neue Bundesländer” (former DDR), finally he came to Berlin in 1996. During a collaboration with the composer Wolfgang Heisig, he wrote the first texts for their joint Dadaist stage programs. In 1997 he wrote his first radio play, “Madonnenterror”, since then he has written about 30 original radio plays and adaptations for almost all German-speaking radio stations. At the same time theater work was performed at the Landestheater Linz, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Kassel, Schauspielhaus Wien, Thalia Theater Hamburg , etc. In 2010 he returned to Vienna, where he was associated with the Schauspielhaus Wien for several years. There he led the “writing class” and the youth program “make scene” for three years.

In 2014 his first youth novel “Kein einziges Wort” (Ravensburger Buchverlag) was published, followed in 2017 by “Schwebezustand” (CBT). Since 1998 he no longer acts, but sometimes he hosts events for the Austrian Broadcasting Corporation. Numerous readings from his youth novels have taken him to schools, libraries, universities and festivals in Austria, Germany, Switzerland, Italy, Norway, Finland, Kosovo, Hungary and Slovakia. In the fall of 2019, the short story “Wir haben keinen Kontakt mehr” will be published, and he is also writing a new novel for young people.

Andreas Jungwirth s-a născut în 1967 în oraşul Linz din Austria. A studiat timp de doi ani literatura la Universitatea din Viena, apoi şi-a continuat studiile la Conservatorul din Viena pentru a deveni actor. În 1990 s-a angajat în oraşul Lübeck din Germania. Au urmat încă şase ani de teatru în Germania. Din 1996 s-a stabilit la Berlin.

A colaborat cu compozitorul Wolfgang Heisig în scrierea unor texte dadaiste pentru scenă. În 1997 a scris prima piesă de teatru pentru radio „Madonnenterror”. Au urmat alte 30 de piese, creaţii originale şi adaptări, difuzate la aproape toate posturile de radio de limbă germană.

În paralel, a continuat să joace la teatrele  Landestheater Linz, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Kassel, Schauspielhaus Wien, Teatrul Thalia din Hamburg. Din 2010 a revenit la Viena unde s-a alăturat teatrului Schauspielhaus Wien. Aici a condus timp de trei ani un curs de scriere şi un program dedicat tinerilor interesaţi de scenă. În 2014 a debutat cu romanul pentru tineret „Kein einziges Wort” (Niciun singur cuvânt) la Editura Ravensburger Buchverlag, iar în 2017 i-a apărut cartea „Schwebezustand” (În limbo) la Editura CBT.

Deşi în prezent nu mai urcă pe scenă, organizează ocazional evenimente pentru Corporaţia Austriacă de Broadcasting. Lecturile publice din creaţia sa l-au purtat în şcoli, biblioteci, universităţi şi la festivaluri din Austria, Germania, Elveţia, Italia, Norvegia, Finlanda, Kosovo, Ungaria şi Slovacia. În această toamnă îi va apărea povestea „Wir haben keinen Kontakt mehr” (Nu mai avem contact). În acest moment lucrează la o nouă carte adresată publicului tânăr.

Yvonne Hergane (Germania/Germany)

Yvonne Hergane was born and raised in Reșița, Romania. She has been living in Germany since 1982. She studied germanistică şi anglistică at Augsburg University and then Book Science at Ludwig Maximilians University in München. Starting with 1996 she works as an author and literary translator. Her books for children have received many awards. She lives with her family near the North Sea.

Yvonne Hergane s-a născut şi a crescut la Reşiƫa. Trăieşte în Germania din anul 1982. A studiat germanistică şi anglistică la Universitatea Augsburg şi apoi Ştiinƫă de carte la Universitatea Ludwig Maximilians în München. Din 1996 lucrează ca autoare şi traducătoare de literatură. Pentru cărƫile ei pentru copii a obƫinut mai multe premii. Din 2013 trăieşte cu familia în apropierea Mării Nordului.

Makis Tsitas (Grecia/Greece)

Makis Tsitas was born in Giannitsa, Greece, in 1971. He majored in journalism and worked for several radio stations and magazines. He lives in Athens and he is the director of Diastixo.gr, the biggest Greek website on books and culture.

He has published 27 books – 3 books for adults and 24 books for children (3-8 years old): “And I Take Off My Hat”, “Stray Kostas”, “A Little Celebrity”, “Oh, These Parents!”, “Why Don’t You Count Some Sheep?”, “Find Who I Am!”, “In Front of The Television”, “My Grandpa”, “The Birthday Present”, “My Big Brother” etc. His literary works have been included in anthologies, published in magazines and newspapers, and translated into more than 13 languages.
Some of his works have been staged and directed by important directors, and his lyrics have been set to music by important composers.
His novel “God Is My Witness” earned him the 2014 European Union Prize for Literature and it is available in 12 European languages.

Makis Tsitas s-a născut la Giannitsa, Grecia, în 1971. A absolvit Jurnalismul, apoi a lucrat pentru mai multe publicaţii şi posturi de radio. În prezent locuieşte la Athena şi este directorul site-ului Diastixo.gr,  cel mai important website grec dedicat culturii şi cărţilor.

A publicat 27 de cărţi, dintre care 3 cărţi pentru adulţi şi 24 de cărţi adresate copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani. Dintre titluri amintim : „Şi mi-am scos pălăria”, „Kostas s-a rătăcit”, „Mica celebritate ”, „Of, părinţii ăştia!”, „De ce nu numeri câteva oi?”, „Află cine sunt !”,  „În faţa televizorului”,  „Bunicul meu”, „Cadoul de ziua de naştere”,  „Fratele meu mai mare”, etc.

Creaţiile sale literare au fost incluse în antologii şi publicate în reviste şi ziare, fiind traduse în nu mai puţin de 13 limbi. Unele dintre poveştile sale au fost transpuse pe scenă, iar versurile sale au fost puse pe muzică de compozitori renumiţi. În 2014 i s-a acordat Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene pentru romanul comico-dramatic pentru cei mari „Martor mi-e Dumnezeu”, roman care a fost tradus în 12 limbi europene, apărut recent în România la Ed. Art.

Judit Berg (Ungaria/Hungary)

She started working as a full-time writer in 2005. She writes books for several age groups ranging from toddlers to young adults. Her first novel “Rumini” (an adventure book for school children) won the IBBY “Book of the Year Award” in 2007 and was elected “The Children’s Book of the Decade” in 2010 in Hungary. Some of her books have become “recommended reading” in Hungarian primary schools and many have been translated to foreign languages.

Presently, Judit Berg is the author of 52 books (mainly for children and adolescents), but she also write dramas and scripts. Her drama based on “Rumini” has been running in one of the biggest theatres in Budapest (Pesti Magyar Színház) with a full house since December 2011. The animation films based on her book series “Airies ­– Tales from the Lakeside” have won several international film awards. She also write short stories for adults and really hope to finish my first novel for adults next year.

In her free time, Judit Berg enjoy reading, travelling, doing sports and participating in cultural events. She is the mother of four wonderful children.

Judit Berg este scriitor cu normă întreagă din 2005. Scrie pentru copii de diferite vârste, de la copii de grădiniţă la adolescenţi. Prima ei carte „Rumini”, o carte de aventuri pentru elevi, a fost distinsă cu premiul IBBY „Cartea Anului 2007”, în 2010 fiind desemnată şi „Cartea pentru Copii a Deceniului” în Ungaria. Unele dintre cărţile ei au devenit lecturi recomandate oficial în şcolile primare din Ungaria, multe dintre ele fiind traduse şi în alte limbi.

Până acum, Judit Berg  a semnat nu mai puţin de 52 de cărţi, majoritatea pentru copii şi adolescenţi, la care se adaugă numeroase piese de teatru şi scenarii. Din 2011, dramatizarea ei după „Rumini” se joacă cu casă închisă la cele mai mari teatre din Budapesta, cum ar fi Teatrul Pesti Magyar Színház. Animaţiile bazate pe seria de cărţi  „Poveşti de pe malul lacului”  au câştigat mai multe premii la festivalele internaţionale de film. Judit scrie şi povestiri scurte pentru cei mari şi speră să încheie până anul viitor primul său roman pentru adulţi. În timpul liber, Judit Berg, care este şi mama a patru copii minunaţi, preferă să citească, să călătorească, să facă sport şi să participe la evenimente culturale.

Arina Stoenescu (Suedia/Sweden)

Arina Stoenescu was born in 1969 in Bucharest, left Romania as a political refugee in 1987 and has lived in Stockholm since 1989. A graduate of Konstfack, University College of Arts, Crafts, and Design, she is now working as university lecturer in typography and graphic design, book publisher and translator. She is also the founder of the micro publishing house pionier press with a special interest in bilingual children’s books, children’s culture, typography and Romanian subjects. Another project of major interest is Harap Alb House of Stories, inspired by the Swedish Junibacken, which focus on children’s literature and reading through play.

Arina Stoenescu, născută în 1969 la București, a părăsit România ca refugiat politic în 1987 și locuiește la Stockholm din 1989. Absolventă a facultății suedeze de artă și design Konstfack, University College of Arts, Crafts, and Design, este în prezent cadru universitar profilată pe design grafic și tipografiere.

Este fondatoarea micro editurii pionier press specializată în carte bilingvă pentru copii și tineret, arta literelor si alte subiecte românești dedicate copiilor unde lucrează și ca editor, si traducător. Un alt proiect de interes major este realizarea spațiului Casa cu povești Harap Alb, dedicat literaturii ilustrate pentru copii și lecturii în spirit ludic, inspirat de modelul suedez Junibacken din Stockholm.

Brandi Bates

Brandi Bates is an American woman living and working in the Jiu Valley since 1999, when she and her American husband moved to Lupeni to found Fundatia Noi Orizonturi.  A graduate of Gordon College (Wenham, MA), Brandi was interested in education, sociology and psychology, so she majored in literature. Fiction (Story) has always been a  favorite teacher of her.  And sharing story has long been a favorite hobby. For the past 5 years, Brandi have been dedicated  to extending the beauty and benefits of Reading Together that her family has experienced, and that studies consistently, unanimously affirm, first to our neighbors, the families of the Jiu Valley, through a private children’s library, Biblioteca Copiilor „Din Loc in Loc”.  And secondly, across Romania.  In 2016  ‘Citim Împreună România’ was launched on World Read Aloud Day (LitWorld.org), which we called ZICI, and they ve been Reading Together with an ever-growing circle of parents, educators, and librarians since.

Brandi Bates a studiat Limba și Literatura Engleză la Colegiul Gordon din SUA. Este un cetățean american care trăiește și muncește în Valea Jiului din 1999. Împreună cu soțul său, a introdus în România conceptul de “educație prin aventură”, prin Programul Viața, și a fondat Fundația Noi Orizonturi. Poveștile și ficțiunea au fost dintotdeauna profesorii săi preferați. Iar împărtășirea poveștilor, a povestirilor este de multă vreme un hobby.

În Valea Jiului, a înființat o bibliotecă privată cu cărți pentru copii pe care a numit-o Biblioteca Copiilor „Din Loc în Loc”. În 2016, a lansat “Citim Împreună România” de Ziua Internațională a Cititului Împreună (LitWorld.org). A numit acest eveniment ZICI și a început să citim împreună cu copii, părinți, educatori și bibliotecari, lărgind de la un an la altul cercul cititorilor cu voce tare pentru și împreună cu copiii.