Invitați

Åsa Lind
(Suedia)

Born in 1958, Åsa Lind grew up in a small village in northern Sweden, being the youngest of four sisters. His childhood was full of songs, fairy tales and stories with characters not only heroes like Odysseus and Njal, but also real people fighting for freedom and justice. His mother told him, “You can think about what you want. Your thoughts cannot be stolen by anyone. ”

Åsa Lind writes fiction and non-fiction books for children and young people. In recent years, he has published most picture books. She is also the author of screenplays and dramas for theater, radio and television. Her books are subtle, challenging and impactful, often with themes that make readers take action. So far he has published 17 volumes, the best known being the stories about the Sand Wolf and his friend, Zackarina, which have been translated into 21 languages.

Născută în 1958, Åsa Lind a crescut într-un mic sătuc în nordul Suediei, fiind cea mai mică dintre patru surori. Copilăria i-a fost plină de cântece, basme și povești având ca personaje nu doar eroi precum Ulise și Njal, dar și oameni reali luptând pentru libertate și dreptate. Mama i-a spus: „Poți să te gândești la ce vrei tu. Gândurile nu-ți pot fi furate de nimeni.”

Åsa Lind scrie cărți de ficțiune, dar și non-ficțiune, pentru copii și tineri. În ultimii anii, a publicat cel mai mult cărți ilustrate. Este și autoare de scenarii și drame pentru teatru, radio și televiziune. Cărțile ei sunt subtile, provocatoare și de impact, de multe ori având teme care fac cititorii să ia atitudine. Până acum a publicat 17 volume, cele mai cunoscute fiind poveștile despre Lupul de nisip și prietenul său, Zackarina, care au fost traduse în 21 de limbi.

Dana Grigorcea
(Elveția)

Born in 1979 in Bucharest, Dana Grigorcea is a Romanian-Swiss writer, author of four novels and five children’s books, winner of several literary awards including the prestigious “3sat” award of German language television of the same name.

Dana Grigorcea lives in Zurich, writes in German, and her books are translated into nine languages, including English, French and Italian.
The novel “The primary feeling of innocence” (translated by Nora Iuga and Radu-Mihai Alexe, Humanitas Publishing House 2016) and the children’s book “Stingeți luna!” (Translated by Florin Bican, Arthur Publishing House) were published in Romanian. 2021).

Născută în 1979 la București, Dana Grigorcea este scriitoare româno-elvețiană, autoare a patru romane și a cinci cărți pentru copii, laureată a mai multe premii literare printre care prestigiosul premiu “3sat” al televiziunii de limba germană cu același nume.
Dana Grigorcea locuiește la Zürich, scrie în limba germană, iar cărțile ei sunt traduse în nouă limbi, printre care engleză, franceză și italiană.

În limba română i-au apărut romanul „Sentimentul primar al nevinovăției“ (în traducerea Norei Iuga și-a lui Radu-Mihai Alexe, Editura Humanitas 2016) și cartea pentru copii „Stingeți luna!“ (în traducerea lui Florin Bican, Editura Arthur 2021).

Lavinia Braniște
(România)

Lavinia Braniște was born in 1983, in Brăila. He studied foreign languages ​​(English and French) at the Faculty of Letters of the Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca and at the University of Bucharest.

Since 2008 she has worked as a book writer, language teacher and translator. He has translated over thirty books, most of them children’s literature, for the publishing houses: Arthur, Polirom, Trei, Cartea Copiilor, Cartier, Corint Junior, Booklet etc.
Her first book for children, “Rostogol goes home”, appeared after the manuscript contest of Arthur Publishing House and opened a series of six titles, of which four have appeared so far, illustrated by Andrei Măceșanu. The most recent is “Illusionist Rostogol”.

Lavinia has also published a volume of children’s stories, “Sunday and other stories with Joseph” (Arthur, 2019), with illustrations by Oana Ispir, and several albums, including: “The Escape of Santa Columb”, with illustrations by Irina Dobrescu (Cartier, 2020); “The Snail”, with illustrations by Veronica Neacșu (Cartier, 2018, included in the White Ravens Catalog 2019, edited by Internationale Jugendbibliothek München); “Anatol and Gregor at the airport”, with illustrations by Oana Ispir (Vlad and the Book of Genius, 2019).

Lavinia Braniște s-a născut în 1983, la Brăila. A studiat limbi străine (engleză și franceză) la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la Universitatea București.
Din 2008 a lucrat ca redactor de carte, profesoară de limbi străine și traducătoare. A tradus peste treizeci de cărți, majoritatea literatură pentru copii, pentru editurile: Arthur, Polirom, Trei, Cartea Copiilor, Cartier, Corint Junior, Booklet etc.

Prima ei carte pentru copii, „Rostogol merge acasă”, a apărut în urma concursului de manuscrise al Editurii Arthur și a deschis o serie ce numără șase titluri, din care au apărut până acum patru, ilustrate de Andrei Măceșanu. Cel mai recent apărut este „Rostogol iluzionist”

Lavinia a mai publicat un volum de povestiri pentru copii, „Duminică și alte povestiri cu Iosifel” (Arthur, 2019), cu ilustrații de Oana Ispir, și mai multe albume, printre care: „Evadarea lui Moș Columb”, cu ilustrații de Irina Dobrescu  (Cartier, 2020); „Melcușorul”, cu ilustrații de Veronica Neacșu (Cartier, 2018, inclus în Catalogul White Ravens 2019, editat de Internationale Jugendbibliothek München); „Anatol și Gregor la aeroport”, cu ilustrații de Oana Ispir (Vlad și Cartea cu Genius, 2019).