Despre LittleLIT 2021

Scopul

De Basm – Children’s and Young Adult’s Book Writers Association is launching an international project dedicated to the literature for children and young adults, entitled LittleLIT (14-22 October 2019), which aims to become a get-together dedicated to children’s literature. 

LittleLIT will have a three-fold purpose:

  •  to be a meeting & dialogue space for professionals in the area of ​​children’s literature (writers, editors, teachers, promoters of reading etc) in Romania and other European countries;
  •  to give children and young adults the opportunity to have direct contact with the authors of their favorite books and, 
  • to open an avenue of dialogue with the schools and provide the teachers with the tools necessary to use this type of literature in the teaching process (i.e. to teach them how to use children’s literature in order to teach the content in school curricula).

LittleLIT  will put the books and their authors at the heart of events, thus becoming a place where authors and their works will be promoted, a unique opportunity for new writers to make themselves known.

The theme of the first edition will be “Through the Mirror / Reflections”. We want to challenge all those who will participate in this festival to make a mirroring and reflection effort. To discover themselves/ourselves in reality and in fantasy. The Mirror will be the space we will inhabit for a week, and the creative adventures that we will all have will build both real and imaginary bridges among all the participants.

Don’t forget to check out “Tattooed Books” campaign

„Zilele LittleLIT – Împreună” continuă tradiția inițiată în 2019 de LittleLIT – Întâlnirile De Basm.

Timp de șapte zile, între 11-17 octombrie 2021, micul șoricel albastru de bibliotecă, mascota LittleLIT, va construi un spațiu magic pentru autori și cărțile acestora, un soi de insulă fermecată în mijloc de București, unde organizatorii își doresc ca toți cei prezenți – scriitori, ilustratori, editori, copii, părinți și educatori – să se simtă ca fiind parte a unei comunități.

Tematica

The theme of the first edition will be “Through the Mirror / Reflections”. We want to challenge all those who will participate in this festival to make a mirroring and reflection effort. To discover themselves/ourselves in reality and in fantasy. The Mirror will be the space we will inhabit for a week, and the creative adventures that we will all have will build both real and imaginary bridges among all the participants.

Don’t forget to check out “Tattooed Books” campaign

Tema pe care am ales-o pentru această ediție, «Împreună», nu este întâmplătoare. Ne-am gândit că, după un an marcat de separare și distanțare, în care atât creatorii, cât și publicul au experimentat poate mai mult ca oricând izolarea, Zilele LittleLIT – Împreună ar putea să reconecteze scriitorii români de literatură pentru copii cu cititorii și cu colegi în ale scrisului din alte țări.

De asemenea, ne dorim să-i provocăm pe toți participanții la această sărbătoare a literaturii pentru copii să redescopere bucuria de a fi împreună, de a se oglindi în povești care vorbesc despre prietenie, solidaritate și însoțire.

Invitați 2021

Åsa Lind
(Suedia)

Born in 1958, Åsa Lind grew up in a small village in northern Sweden, being the youngest of four sisters. His childhood was full of songs, fairy tales and stories with characters not only heroes like Odysseus and Njal, but also real people fighting for freedom and justice. His mother told him, “You can think about what you want. Your thoughts cannot be stolen by anyone. ”

Åsa Lind writes fiction and non-fiction books for children and young people. In recent years, he has published most picture books. She is also the author of screenplays and dramas for theater, radio and television. Her books are subtle, challenging and impactful, often with themes that make readers take action. So far he has published 17 volumes, the best known being the stories about the Sand Wolf and his friend, Zackarina, which have been translated into 21 languages.

Născută în 1958, Åsa Lind a crescut într-un mic sătuc în nordul Suediei, fiind cea mai mică dintre patru surori. Copilăria i-a fost plină de cântece, basme și povești având ca personaje nu doar eroi precum Ulise și Njal, dar și oameni reali luptând pentru libertate și dreptate. Mama i-a spus: „Poți să te gândești la ce vrei tu. Gândurile nu-ți pot fi furate de nimeni.”

Åsa Lind scrie cărți de ficțiune, dar și non-ficțiune, pentru copii și tineri. În ultimii anii, a publicat cel mai mult cărți ilustrate. Este și autoare de scenarii și drame pentru teatru, radio și televiziune. Cărțile ei sunt subtile, provocatoare și de impact, de multe ori având teme care fac cititorii să ia atitudine. Până acum a publicat 17 volume, cele mai cunoscute fiind poveștile despre Lupul de nisip și prietenul său, Zackarina, care au fost traduse în 21 de limbi.

Dana Grigorcea
(Elveția)

Born in 1979 in Bucharest, Dana Grigorcea is a Romanian-Swiss writer, author of four novels and five children’s books, winner of several literary awards including the prestigious “3sat” award of German language television of the same name.

Dana Grigorcea lives in Zurich, writes in German, and her books are translated into nine languages, including English, French and Italian.
The novel “The primary feeling of innocence” (translated by Nora Iuga and Radu-Mihai Alexe, Humanitas Publishing House 2016) and the children’s book “Stingeți luna!” (Translated by Florin Bican, Arthur Publishing House) were published in Romanian. 2021).

Născută în 1979 la București, Dana Grigorcea este scriitoare româno-elvețiană, autoare a patru romane și a cinci cărți pentru copii, laureată a mai multe premii literare printre care prestigiosul premiu “3sat” al televiziunii de limba germană cu același nume.
Dana Grigorcea locuiește la Zürich, scrie în limba germană, iar cărțile ei sunt traduse în nouă limbi, printre care engleză, franceză și italiană.

În limba română i-au apărut romanul „Sentimentul primar al nevinovăției“ (în traducerea Norei Iuga și-a lui Radu-Mihai Alexe, Editura Humanitas 2016) și cartea pentru copii „Stingeți luna!“ (în traducerea lui Florin Bican, Editura Arthur 2021).

Lavinia Braniște
(România)

Lavinia Braniște was born in 1983, in Brăila. He studied foreign languages ​​(English and French) at the Faculty of Letters of the Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca and at the University of Bucharest.

Since 2008 she has worked as a book writer, language teacher and translator. He has translated over thirty books, most of them children’s literature, for the publishing houses: Arthur, Polirom, Trei, Cartea Copiilor, Cartier, Corint Junior, Booklet etc.
Her first book for children, “Rostogol goes home”, appeared after the manuscript contest of Arthur Publishing House and opened a series of six titles, of which four have appeared so far, illustrated by Andrei Măceșanu. The most recent is “Illusionist Rostogol”.

Lavinia has also published a volume of children’s stories, “Sunday and other stories with Joseph” (Arthur, 2019), with illustrations by Oana Ispir, and several albums, including: “The Escape of Santa Columb”, with illustrations by Irina Dobrescu (Cartier, 2020); “The Snail”, with illustrations by Veronica Neacșu (Cartier, 2018, included in the White Ravens Catalog 2019, edited by Internationale Jugendbibliothek München); “Anatol and Gregor at the airport”, with illustrations by Oana Ispir (Vlad and the Book of Genius, 2019).

Lavinia Braniște s-a născut în 1983, la Brăila. A studiat limbi străine (engleză și franceză) la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la Universitatea București.
Din 2008 a lucrat ca redactor de carte, profesoară de limbi străine și traducătoare. A tradus peste treizeci de cărți, majoritatea literatură pentru copii, pentru editurile: Arthur, Polirom, Trei, Cartea Copiilor, Cartier, Corint Junior, Booklet etc.

Prima ei carte pentru copii, „Rostogol merge acasă”, a apărut în urma concursului de manuscrise al Editurii Arthur și a deschis o serie ce numără șase titluri, din care au apărut până acum patru, ilustrate de Andrei Măceșanu. Cel mai recent apărut este „Rostogol iluzionist”

Lavinia a mai publicat un volum de povestiri pentru copii, „Duminică și alte povestiri cu Iosifel” (Arthur, 2019), cu ilustrații de Oana Ispir, și mai multe albume, printre care: „Evadarea lui Moș Columb”, cu ilustrații de Irina Dobrescu  (Cartier, 2020); „Melcușorul”, cu ilustrații de Veronica Neacșu (Cartier, 2018, inclus în Catalogul White Ravens 2019, editat de Internationale Jugendbibliothek München); „Anatol și Gregor la aeroport”, cu ilustrații de Oana Ispir (Vlad și Cartea cu Genius, 2019).

Despre LittleLIT 2019

Scopul

De Basm – Children’s and Young Adult’s Book Writers Association is launching an international project dedicated to the literature for children and young adults, entitled LittleLIT (14-22 October 2019), which aims to become a get-together dedicated to children’s literature. 

LittleLIT will have a three-fold purpose:

  •  to be a meeting & dialogue space for professionals in the area of ​​children’s literature (writers, editors, teachers, promoters of reading etc) in Romania and other European countries;
  •  to give children and young adults the opportunity to have direct contact with the authors of their favorite books and, 
  • to open an avenue of dialogue with the schools and provide the teachers with the tools necessary to use this type of literature in the teaching process (i.e. to teach them how to use children’s literature in order to teach the content in school curricula).

LittleLIT  will put the books and their authors at the heart of events, thus becoming a place where authors and their works will be promoted, a unique opportunity for new writers to make themselves known.

The theme of the first edition will be “Through the Mirror / Reflections”. We want to challenge all those who will participate in this festival to make a mirroring and reflection effort. To discover themselves/ourselves in reality and in fantasy. The Mirror will be the space we will inhabit for a week, and the creative adventures that we will all have will build both real and imaginary bridges among all the participants.

Don’t forget to check out “Tattooed Books” campaign

Proiectul “LittleLIT – Întâlnirile De Basm” (14-22 octombrie 2019)  își propune să devină, în primul rând, o platformă de conectare a profesioniștilor din zona literaturii pentru copii (scriitori, editori, profesori, promotori ai lecturii) din România și din alte țări europene, să ofere copiilor ocazia de a cunoaște nemijlocit pe cei care au scris cărțile lor preferate și, nu în ultimul rând, să deschidă un dialog cu școlile și să ofere profesorilor instrumente de folosire a cărților pentru copii în cadrul procesului didactic (sa-i învețe cum sa folosească literatura pentru copii pentru a preda conținuturi din programa școlară).

LittleLIT va pune în centru evenimentelor cărțile și pe autorii acestora, devenind astfel un loc unde vor fi promovați autori și opere, o ocazie unică pentru tinerii creatori de literatură pentru copii de a se face cunoscuți.

Tematica

The theme of the first edition will be “Through the Mirror / Reflections”. We want to challenge all those who will participate in this festival to make a mirroring and reflection effort. To discover themselves/ourselves in reality and in fantasy. The Mirror will be the space we will inhabit for a week, and the creative adventures that we will all have will build both real and imaginary bridges among all the participants.

Don’t forget to check out “Tattooed Books” campaign

Tema acestei ediții este „În Oglindă/Oglindiri”. Vrem să-i provocăm pe toți cei care vor participa la acest festival sa faca un efort de oglindire. Să ne descoperim în realitate și în fanteziile noastre. Oglinda va fi spațiul in care vom locui, timp de o săptămână, iar aventurile creative pe care le vom  avea vor naște punți reale, dar și imaginare între toți participanții.

În plus, aceste activități vor fi acompaniate de o campanie ludică online de promovare a lecturii numită Cărți tatuate.

Invitați 2019

Alex Moldovan (România/Romania)

Alex Moldovan was born in 1977 in Cluj, where he still lives with his family and a variable number of cats. He studied philosophy, holds a master’s degree in theories of modern art, but also worked as an unskilled worker, weekend salesman or bookseller before becoming a translator. He debuted in 2016 with the novel “Olguța and her Million Euros Grandpa”, and his second book is called “The Little Boy who Could Bite his own Nose”. Both books were issued at Arthur Publishing House. He has published in such magazines as Fabulafia and The Storytellers’ Order and in the anthologies “Look who’s Talking”, “Most of All”, “Selfie” and “Little History of a Great Century”.

He organizes jazz concerts, plays the drums (poorly), writes on his blog The Yellow Bicycle and is a volunteer at an animal welfare association. He set out to become a writer as a child when he discovered books, but it took more than thirty years before that happened.

Alex Moldovan s-a născut în 1977 la Cluj, unde locuiește şi în prezent cu familia și un număr variabil de pisici. A studiat filosofia, are un master în teorii ale artei moderne, dar a lucrat și ca muncitor necalificat, vânzător de weekend sau librar înainte să devină traducător. A debutat în 2016 cu romanul „Olguța şi un bunic de milioane”, iar cea de-a doua lui carte se numește „Băiețelul care se putea mușca de nas”, ambele cărți apărute la Editura Arthur.

A mai publicat texte în revistele Fabulafia și Ordinul Povestitorilor și în antologiile „Uite cine vorbește”, „Cel mai mult și mai mult”, „Selfie” și „Mică istorie a unui secol mare”.

Organizează concerte de jazz, cântă (prost) la tobe, scrie pe blogul Bicicleta galbenă şi e voluntar la o asociație pentru protecția animalelor. Şi-a propus să devină scriitor în copilărie, când a descoperit cărțile, însă au trecut mai bine de treizeci de ani înainte ca acest lucru să se întâmple.

Andreas Jungwirth (Austria)

In 1967 he was born in Linz / Donau (Austria). At the University of Vienna he studied literature, after two years then he moved to the Vienna City Conservatory and became an actor. In 1990 he got his engagement in Lübeck, followed by six years in the so-called “Neue Bundesländer” (former DDR), finally he came to Berlin in 1996. During a collaboration with the composer Wolfgang Heisig, he wrote the first texts for their joint Dadaist stage programs. In 1997 he wrote his first radio play, “Madonnenterror”, since then he has written about 30 original radio plays and adaptations for almost all German-speaking radio stations. At the same time theater work was performed at the Landestheater Linz, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Kassel, Schauspielhaus Wien, Thalia Theater Hamburg , etc. In 2010 he returned to Vienna, where he was associated with the Schauspielhaus Wien for several years. There he led the “writing class” and the youth program “make scene” for three years.

In 2014 his first youth novel “Kein einziges Wort” (Ravensburger Buchverlag) was published, followed in 2017 by “Schwebezustand” (CBT). Since 1998 he no longer acts, but sometimes he hosts events for the Austrian Broadcasting Corporation. Numerous readings from his youth novels have taken him to schools, libraries, universities and festivals in Austria, Germany, Switzerland, Italy, Norway, Finland, Kosovo, Hungary and Slovakia. In the fall of 2019, the short story “Wir haben keinen Kontakt mehr” will be published, and he is also writing a new novel for young people.

Andreas Jungwirth s-a născut în 1967 în oraşul Linz din Austria. A studiat timp de doi ani literatura la Universitatea din Viena, apoi şi-a continuat studiile la Conservatorul din Viena pentru a deveni actor. În 1990 s-a angajat în oraşul Lübeck din Germania. Au urmat încă şase ani de teatru în Germania. Din 1996 s-a stabilit la Berlin.

A colaborat cu compozitorul Wolfgang Heisig în scrierea unor texte dadaiste pentru scenă. În 1997 a scris prima piesă de teatru pentru radio „Madonnenterror”. Au urmat alte 30 de piese, creaţii originale şi adaptări, difuzate la aproape toate posturile de radio de limbă germană.

În paralel, a continuat să joace la teatrele  Landestheater Linz, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Kassel, Schauspielhaus Wien, Teatrul Thalia din Hamburg. Din 2010 a revenit la Viena unde s-a alăturat teatrului Schauspielhaus Wien. Aici a condus timp de trei ani un curs de scriere şi un program dedicat tinerilor interesaţi de scenă. În 2014 a debutat cu romanul pentru tineret „Kein einziges Wort” (Niciun singur cuvânt) la Editura Ravensburger Buchverlag, iar în 2017 i-a apărut cartea „Schwebezustand” (În limbo) la Editura CBT.

Deşi în prezent nu mai urcă pe scenă, organizează ocazional evenimente pentru Corporaţia Austriacă de Broadcasting. Lecturile publice din creaţia sa l-au purtat în şcoli, biblioteci, universităţi şi la festivaluri din Austria, Germania, Elveţia, Italia, Norvegia, Finlanda, Kosovo, Ungaria şi Slovacia. În această toamnă îi va apărea povestea „Wir haben keinen Kontakt mehr” (Nu mai avem contact). În acest moment lucrează la o nouă carte adresată publicului tânăr.

Yvonne Hergane (Germania/Germany)

Yvonne Hergane was born and raised in Reșița, Romania. She has been living in Germany since 1982. She studied germanistică şi anglistică at Augsburg University and then Book Science at Ludwig Maximilians University in München. Starting with 1996 she works as an author and literary translator. Her books for children have received many awards. She lives with her family near the North Sea.

Yvonne Hergane s-a născut şi a crescut la Reşiƫa. Trăieşte în Germania din anul 1982. A studiat germanistică şi anglistică la Universitatea Augsburg şi apoi Ştiinƫă de carte la Universitatea Ludwig Maximilians în München. Din 1996 lucrează ca autoare şi traducătoare de literatură. Pentru cărƫile ei pentru copii a obƫinut mai multe premii. Din 2013 trăieşte cu familia în apropierea Mării Nordului.

Makis Tsitas (Grecia/Greece)

Makis Tsitas was born in Giannitsa, Greece, in 1971. He majored in journalism and worked for several radio stations and magazines. He lives in Athens and he is the director of Diastixo.gr, the biggest Greek website on books and culture.

He has published 27 books – 3 books for adults and 24 books for children (3-8 years old): “And I Take Off My Hat”, “Stray Kostas”, “A Little Celebrity”, “Oh, These Parents!”, “Why Don’t You Count Some Sheep?”, “Find Who I Am!”, “In Front of The Television”, “My Grandpa”, “The Birthday Present”, “My Big Brother” etc. His literary works have been included in anthologies, published in magazines and newspapers, and translated into more than 13 languages.
Some of his works have been staged and directed by important directors, and his lyrics have been set to music by important composers.
His novel “God Is My Witness” earned him the 2014 European Union Prize for Literature and it is available in 12 European languages.

Makis Tsitas s-a născut la Giannitsa, Grecia, în 1971. A absolvit Jurnalismul, apoi a lucrat pentru mai multe publicaţii şi posturi de radio. În prezent locuieşte la Athena şi este directorul site-ului Diastixo.gr,  cel mai important website grec dedicat culturii şi cărţilor.

A publicat 27 de cărţi, dintre care 3 cărţi pentru adulţi şi 24 de cărţi adresate copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani. Dintre titluri amintim : „Şi mi-am scos pălăria”, „Kostas s-a rătăcit”, „Mica celebritate ”, „Of, părinţii ăştia!”, „De ce nu numeri câteva oi?”, „Află cine sunt !”,  „În faţa televizorului”,  „Bunicul meu”, „Cadoul de ziua de naştere”,  „Fratele meu mai mare”, etc.

Creaţiile sale literare au fost incluse în antologii şi publicate în reviste şi ziare, fiind traduse în nu mai puţin de 13 limbi. Unele dintre poveştile sale au fost transpuse pe scenă, iar versurile sale au fost puse pe muzică de compozitori renumiţi. În 2014 i s-a acordat Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene pentru romanul comico-dramatic pentru cei mari „Martor mi-e Dumnezeu”, roman care a fost tradus în 12 limbi europene, apărut recent în România la Ed. Art.

Judit Berg (Ungaria/Hungary)

She started working as a full-time writer in 2005. She writes books for several age groups ranging from toddlers to young adults. Her first novel “Rumini” (an adventure book for school children) won the IBBY “Book of the Year Award” in 2007 and was elected “The Children’s Book of the Decade” in 2010 in Hungary. Some of her books have become “recommended reading” in Hungarian primary schools and many have been translated to foreign languages.

Presently, Judit Berg is the author of 52 books (mainly for children and adolescents), but she also write dramas and scripts. Her drama based on “Rumini” has been running in one of the biggest theatres in Budapest (Pesti Magyar Színház) with a full house since December 2011. The animation films based on her book series “Airies ­– Tales from the Lakeside” have won several international film awards. She also write short stories for adults and really hope to finish my first novel for adults next year.

In her free time, Judit Berg enjoy reading, travelling, doing sports and participating in cultural events. She is the mother of four wonderful children.

Judit Berg este scriitor cu normă întreagă din 2005. Scrie pentru copii de diferite vârste, de la copii de grădiniţă la adolescenţi. Prima ei carte „Rumini”, o carte de aventuri pentru elevi, a fost distinsă cu premiul IBBY „Cartea Anului 2007”, în 2010 fiind desemnată şi „Cartea pentru Copii a Deceniului” în Ungaria. Unele dintre cărţile ei au devenit lecturi recomandate oficial în şcolile primare din Ungaria, multe dintre ele fiind traduse şi în alte limbi.

Până acum, Judit Berg  a semnat nu mai puţin de 52 de cărţi, majoritatea pentru copii şi adolescenţi, la care se adaugă numeroase piese de teatru şi scenarii. Din 2011, dramatizarea ei după „Rumini” se joacă cu casă închisă la cele mai mari teatre din Budapesta, cum ar fi Teatrul Pesti Magyar Színház. Animaţiile bazate pe seria de cărţi  „Poveşti de pe malul lacului”  au câştigat mai multe premii la festivalele internaţionale de film. Judit scrie şi povestiri scurte pentru cei mari şi speră să încheie până anul viitor primul său roman pentru adulţi. În timpul liber, Judit Berg, care este şi mama a patru copii minunaţi, preferă să citească, să călătorească, să facă sport şi să participe la evenimente culturale.

Arina Stoenescu (Suedia/Sweden)

Arina Stoenescu was born in 1969 in Bucharest, left Romania as a political refugee in 1987 and has lived in Stockholm since 1989. A graduate of Konstfack, University College of Arts, Crafts, and Design, she is now working as university lecturer in typography and graphic design, book publisher and translator. She is also the founder of the micro publishing house pionier press with a special interest in bilingual children’s books, children’s culture, typography and Romanian subjects. Another project of major interest is Harap Alb House of Stories, inspired by the Swedish Junibacken, which focus on children’s literature and reading through play.

Arina Stoenescu, născută în 1969 la București, a părăsit România ca refugiat politic în 1987 și locuiește la Stockholm din 1989. Absolventă a facultății suedeze de artă și design Konstfack, University College of Arts, Crafts, and Design, este în prezent cadru universitar profilată pe design grafic și tipografiere.

Este fondatoarea micro editurii pionier press specializată în carte bilingvă pentru copii și tineret, arta literelor si alte subiecte românești dedicate copiilor unde lucrează și ca editor, si traducător. Un alt proiect de interes major este realizarea spațiului Casa cu povești Harap Alb, dedicat literaturii ilustrate pentru copii și lecturii în spirit ludic, inspirat de modelul suedez Junibacken din Stockholm.

Brandi Bates

Brandi Bates is an American woman living and working in the Jiu Valley since 1999, when she and her American husband moved to Lupeni to found Fundatia Noi Orizonturi.  A graduate of Gordon College (Wenham, MA), Brandi was interested in education, sociology and psychology, so she majored in literature. Fiction (Story) has always been a  favorite teacher of her.  And sharing story has long been a favorite hobby. For the past 5 years, Brandi have been dedicated  to extending the beauty and benefits of Reading Together that her family has experienced, and that studies consistently, unanimously affirm, first to our neighbors, the families of the Jiu Valley, through a private children’s library, Biblioteca Copiilor „Din Loc in Loc”.  And secondly, across Romania.  In 2016  ‘Citim Împreună România’ was launched on World Read Aloud Day (LitWorld.org), which we called ZICI, and they ve been Reading Together with an ever-growing circle of parents, educators, and librarians since.

Brandi Bates a studiat Limba și Literatura Engleză la Colegiul Gordon din SUA. Este un cetățean american care trăiește și muncește în Valea Jiului din 1999. Împreună cu soțul său, a introdus în România conceptul de “educație prin aventură”, prin Programul Viața, și a fondat Fundația Noi Orizonturi. Poveștile și ficțiunea au fost dintotdeauna profesorii săi preferați. Iar împărtășirea poveștilor, a povestirilor este de multă vreme un hobby.

În Valea Jiului, a înființat o bibliotecă privată cu cărți pentru copii pe care a numit-o Biblioteca Copiilor „Din Loc în Loc”. În 2016, a lansat “Citim Împreună România” de Ziua Internațională a Cititului Împreună (LitWorld.org). A numit acest eveniment ZICI și a început să citim împreună cu copii, părinți, educatori și bibliotecari, lărgind de la un an la altul cercul cititorilor cu voce tare pentru și împreună cu copiii.

Programul LittleLIT 2019

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

Bulina Galbenă
Evenimente pentru elevi & grupuri școlare

Bulina Verde
Evenimente deschise publicului larg (copii și părinți)

Bulina Albastră
Evenimente pentru profesioniști (scriitori, editori, profesori, bibliotecari)

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

„Luli şi căsuţa din copac”

14 Octombrie, Centrul pilot de pedagogie curativă şi terapie socială “Corabia”, ora 10.00

Atelier de lectură adresat copiii cu dizabilități fizice sau neuro-cognitive, susținut de Iulia Iordan şi Ruxandra Mateescu.

Autoarea Iulia Iordan şi Ruxandra Mateescu (asociaţia „Supereroi printre noi”) sunt povestitori şi parteneri de joacă. Povestea prin care se plimbă alături de copii se numeşte „Luli şi căsuţa din copac” şi a fost special adaptată pentru ei, copii: Iulia a rescris-o, făcând-o mai scurtă, pe măsura puterii lor de concentrare. Cristiana Radu, ilustratoarea cărții, a pregătit ilustraţiile simplificate, desene pe care copiii le pot atinge, pipăi, simţi. La finalul atelierului copiii vor lucra cu instrumente adaptate, alături de cele două invitate și de psihopedagogii acestora.

„Dincolo de cuvinte”, Atelier cu Irina Mureșan

14 Octombrie, Școala Generală Carani, Jud. Timiș, ora 12.30.

Atelierul are avea la bază romanul pentru copii intitulat „Dincolo de cuvinte – destăinuirile unui motan cuMinte” (Ed. EPublishers, 2016). Întâlnirea cu cei mici va debuta cu o prezentare a cărții, însoțită de un schimb de idei despre lumea prietenilor necuvântători. Apoi, cu ajutorul lecturii, copiii vor pătrunde în universul plin de haz si înțelepciune al motanului cuMinte. Diverse jocuri de stimulare a gândirii creative, vor deschide apetitul celor mici pentru a descoperi variante originale ale narațiunii, prin care aventura personajului principal continuă. Pentru copii cu vârste de 8-11 ani.

„Zuralo și rotița fermecată”, atelier cu Victoria Pătrașcu

14 Octombrie, Școala Gimnazială Contești, Teleorman, ora 09.00. Școala Gimnazială Pietroșani, Teleorman, ora 11.00

Poveste scrisă în proiectul Agenției Împreună în parteneriat cu UNICEF. Ținutul caselor verzi-albastrecondus de către vulpile viclene, este un ținut al sărăciei și disperării. Aici trăiește Zuralo, un băiețel rom, care crede că poate schimba lucrurile în bine cu ajutorul curajului. Dar nu e de ajuns să ți se învârtă rotița inimii dacă nu se învârte și cea a minții. Ateliere organizate în parteneriat cu Agenția Împreună.

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

Lectură „În Oglindă”, atelier de rime și poezie Cu Yvonne Hergane (Germania) și Carmen Tiderle

15 Octombrie, Școala Gimnazială Titu Maiorescu, ora 09.00

Autoarele vor citi textele din antologia LittleLIT „În Oglindă” și vor face exerciții creative cu elevii claselor a treia de la Școala Gimnazială Titu Maiorescu.

Atelier și Q&A cu scriitorul Andreas Jungwirth (Austria)

15 Octombrie, Colegiul Național I.L. Caragiale, ora 11.00.

Autorul de literatură pentru adolescenți Andreas Jungwirth (Austria) vine la Colegiul Național I.L.Caragiale pentru a citi un fragment din romanul său „În stare de plutire” și a răspunde întrebărilor și curiozităților elevilor din clasele IX și X.

„Bezna”, atelier cu Flavius Ardelean și Ecaterina G.

15 Octombrie, BRAȘOV, Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan”, ora 11.00.

Autorul și ilustratoarea romanului “Bezna” (Polirom Junior, 2018), vor susține un atelier de lectură și desen, purtându-i pe elevi în lumea magică a Povestitorilor aflați în luptă cu forțele malefice ale Contelui Păpușar. Monştri, aventuri, mistere – Bezna este o poveste despre prietenie şi curaj, despre răul deghizat în bine şi despre binele cu chip de rău; o carte despre puterea cuvintelor şi despre magia basmelor.

„Dincolo de cuvinte”, atelier cu Irina Mureșan

15 Octombrie, Școala Generală Sânandrei, Jud. Timiș, ora 12.30.

Atelierul are avea la bază romanul pentru copii intitulat „Dincolo de cuvinte – destăinuirile unui motan cuMinte” (Ed. EPublishers, 2016). Întâlnirea cu cei mici va debuta cu o prezentare a cărții, însoțită de un schimb de idei despre lumea prietenilor necuvântători. Apoi, cu ajutorul lecturii, copiii vor pătrunde în universul plin de haz si înțelepciune al motanului cuMinte. Diverse jocuri de stimulare a gândirii creative, vor deschide apetitul celor mici pentru a descoperi variante originale ale narațiunii, prin care aventura personajului principal continuă. Pentru copii cu vârste de 8-11 ani.

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

„Atelier de nesupunere creativă”, cu Iulia Iordan

16 Octombrie, Școala nr. 131, ora 09.00

Atelierul este inspirat de cartea „Nesupusele”. Copiii vor dezbate, împreună cu Iulia Iordan, una dintre autoarele cărții, importanța poveștilor care vorbesc despre curaj, regimuri totalitare, exil, patriotism, filantropie, rolul artei în societate sau jurnalism. Vor despre drepturi și privarea de drepturi, despre reacția celor din jur la nedreptate și implicarea civică, despre câștigarea dreptului la vot și importanța lui, despre raportarea fiecăruia dintre noi la realitate. Finalul atelierului duce în zona de introspecție și creație individuală: există femei/fete care ne inspiră, care ne fac viața mai ușoară, pe care le admirăm sau care ne-au influențat viața în bine la un moment dat?

Workshop pentru scriitori susținut de Yvonne Hergane

16 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 10.00

Născută la Reșița și emigrată în Germania în anii ’80, Yvonne Hergane a devenit scriitoare și traducătoare, premiată în repetate rânduri. Este cunoscută mai ales datorită cărților sale pentru copii, despre care va vorbi în cadrul acestui workshop dedicat profesioniștilor în domeniul literaturii. Veți avea ocazia să aflați de la Yvonne cum funcționează piața de carte și cum este valorizată literatura pentru copii de către cititorii din Germania.
Limba: engleză.

„Ploaia Curcubeu”, atelier cu Andreea Iatagan

16 Octombrie, Școala nr. 1.

Un atelier care îi ajută pe copii să descopere că propriile dorinţe pot deveni realitate şi pot schimba lumea. Copiii vor putea colora o cărticică a dorinţelor.

Atelier organizat în parteneriat cu Asociația Cu Alte Cuvinte și facilitat de Lavinia Pencea (profesoară de rromani și română).

„Basmele românilor din nou la modă”, atelier cu Sânziana Popescu

16 Octombrie, Școala nr 136, Clubul de Educație Alternativă, ora 14.00.

Atelierul își propune să promoveze mitologia românească și poveștile noastre folclorice în rândul copiilor români. Punctul de plecare este dat de seria fantasy „Andilandi” publicată la Editura Nemi, dar nu vor fi uitate nici basmele clasice semnate de Alexandru Mitru, Vladimir Colin sau Petre Ispirescu. Sînziana Popescu le va vorbi copiilor de la școala 136 din Ferentari – Clubul de Educație Alternativă despre zmei, iele, balauri, solomonari, cai năzdrăvani, sfinte, vâlve și pasărea măiastră, în speranța că îi va convinge că sunt și aceștia demni de atenție, asemenea trolilor, orcilor, elfilor ori hobbiților.

Atelier organizat în parteneriat cu Asociația Cu Alte Cuvinte.

Lectură „În Oglindă”,  susținută în tandem de Andreas Jungwirth (Austria) și Alex Moldovan

16 Octombrie, Librăria Cărturești Carusel, ora 17.00

Alex Moldovan, cunoscut autor român pentru copii, și Andreas Jungwirth, autor austriac încă netradus în România, se vor „oglindi”  într-o lectură publică în tandem, urmată de discuții libere cu publicul.
Atelier recomandat pentru adolescenți (12+).

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

Workshop pentru scriitori susținut de Andreas Jungwirth

17 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 10.00

Muzician, actor și scriitor, Andreas Jungwirth va vorbi despre tabu-uri în literatura pentru adolescenți, despre felul în care publicul receptează subiectele controversate, despre teme și tendințe în literatura pentru tineret în Austria. Un workshop ce se anunță… fierbinte!
Limba: engleză.

“Cartea pentru copii reflectată în mediul on-line”, workshop pentru scriitori cu Alex Moldovan

17 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 12.00

O discuție despre felul în care sunt privite la noi cărțile pentru copii, felul în care sunt promovate și autopromovate, cum se obțin informațiile despre oferta de carte, accentul căzând pe mediul online și Facebook.
Limba: română.

Incubatorul De Basm

17 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 18.00

Incubatorul De Basm dorește să pună bazele unei platforme colaborative, prima de acest fel, care să reunească aceeași comunitate în jurul unui interes unic: literatura pentru copii. Incubatorul De Basm dorește să-i adune la un loc pe cei care lucrează în domeniul literaturii pentru copii și tineret (scriitori, ilustratori, editori, bibliotecari, librari, profesori, bloggeri, dar și  mediatori culturali), pentru a facilita circulația ideilor, pentru realizarea cu mai mare ușurință  a schimbului de informații, a schimbului de resurse, a conectarii unora cu ceilalți și, nu în ultimul rând, pentru a avea o voce comună și coerentă în discuțiile cu organizații internaționale care activează în zona literaturii pentru copii și tineret.

Participarea pe baza de invitație.

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

Atelier „Rostogol, cu Lavinia Braniște

18 Octombrie, Școala nr 131, ora 10.00

Atelierul Laviniei Braniște va porni de la cel mai recent volum al seriei cu porcușorul Rostogol, „Rostogol și vulcanii noroioși” (Ed. Arthur). După o scurtă lectură din carte și o discuție despre acest volum și despre locurile în care se întâmplă aventurile prietenilor noștri (Rostogol se află la vulcanii noroioși într-o tabără de poezie!), copiii vor fi îndemnați să construiască propria variantă a poveștii, pornind de la câteva versuri și ilustrații din carte. Pentru copii cu vârste de 7-8 ani.

„Citim împreună în școală”. Conferința pentru profesori și bibliotecari susținută de Brandi Bates

18 Octombrie, Școala nr. 131, ora 12.00

Brandi Bates nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este sufletul Bibliotecii „Din loc in loc” și inițiatoarea mișcării Citim Împreună România. Brandi Bates a promovat lectura și cititul cu voce tare mai bine decât au făcut-o instituții care ar fi trebuit să facă acest lucru. Vestea bună este că, în cadrul Întâlnirilor LittleLit, Brandi Bates vine la București cu un workshop dedicat părinților, educatorilor, profesorilor.

„Povești din calendar”, atelier cu Iulia Iordan.

18 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 10.00

Iulia Iordan vă invită într-o poveste arhaică inspirată de preocupările tradiționale specifice lunii octombrie. Povestea face parte din volumul „Povești din calendar” (Ed. Vellant, 2015). În cadrul întâlnirii, copiii vor avea ocazia să asculte povestea, să poarte o discuție cu autoarea cărții și să reinventeze lunile anului, pornind de la un material tipărit pregătit de ilustratoarea Veronica Neacșu.

Lansare de carte „Selfie cu elfii”  (Ed. Vellant) de Carmen Tiderle

18 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 12.00

Deschizând “Selfie cu elfii”, noua carte semnată de Carmen Tiderle, descoperi o realitate ce debordează în rime și depășește cadrul paginii, cu ajutorul aplicației-minune dARe by Samsung. Personaje cunoscute, precum Rapunzel, grammar police, călătorii în anul 2083, o zi în Virtual Reality, zebra Debra, calul James sau conviețuirea dintre o bunică și un robot, toate acestea pun în mișcare imaginația și fac din lectură o aventură aproape science-fiction, iar din tehnologie, o adevărată poezie. “Selfie cu elfii” este un proiect de imaginație augumentată facilitat de dARe by Samsung, ilustrația și layout-ul sunt create de elful Petridean, iar animațiile, amplificate de One Night Gallery, sunt opera lui Tudor Calnegru.

Întâlnire cu Alex Moldovan

18 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 11.00

Întâlnire cu autorul Alex Moldovan, autorul cărții „Olguța și un bunic de milioane” (Ed. Arthur)  – sesiune de întrebări și răspunsuri, autografe, discuții libere despre cărțile pentru cei mici.

Pentru copii între 8-14 ani

Workshop pentru scriitori susținut de Makis Tsitas (Grecia)

18 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 16.00

Makis Tsitas a publicat 24 de cărţi adresate copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani. Nu este doar scriitor, ci și directorul site-ului Diastixo.gr, cel mai important website grec dedicat culturii şi cărţilor – despre toate aceste experiențe profesionale veți avea ocazia să aflați direct de la sursă. Makis va vorbi despre parcursul său, temele de interes și valorizarea literaturii pentru copii în Grecia.

Limbă : greacă, traducere în lb. română.

Workshop pentru scriitori susținut de Judit Berg (Ungaria)

18 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 18.00

Cum funcționează piața de carte pentru copii din Ungaria? Ce stă în spatele unei cărți care a fost distinsă cu premiul IBBY „Cartea Anului 2007”? Cum ajunge o carte pentru copii la dramatizare și film de animație? Judit Berg, autoare maghiară de succes, vine să împărtășească experiența ei la acest workshop pentru profesioniști.

Limba: engleză.

„Masinuța-curcubeu”, atelier cu Sînziana Popescu și Arina Stoenescu.

18 Octombrie, BUZĂU, Școala Gimnazială Cilibia, ora 09:00 și Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, ora 11:30

Sînziana Popescu, autoarea poveștii, și Arina Stoenescu este cea care a tradus această frumoasă poveste despre prietenie în limba suedeză, vor susține un atelier-lectură. Vor citi povestea în paralel, în limba română și în limba elfilor (adică în suedeză).

Atelier organizat în parteneriat cu Agenția Împreună.

“Bezna”, atelier cu Flavius Ardelean și Ecaterina G.

18 Octombrie, BRAȘOV, Colegiul „Andrei Șaguna”, ora 11.00

Autorul și ilustratoarea romanului “Bezna” (Polirom Junior, 2018), vor susține un atelier de lectură și desen, purtându-i pe elevi în lumea magică a Povestitorilor aflați în luptă cu forțele malefice ale Contelui Păpușar. Monştri, aventuri, mistere – Bezna este o poveste despre prietenie şi curaj, despre răul deghizat în bine şi despre binele cu chip de rău; o carte despre puterea cuvintelor şi despre magia basmelor.

“Dincolo de cuvinte”, atelier cu Irina Mureșan

18 Octombrie, TIMIȘ, Școala Generală Bucovăț, ora 12.30.

Atelierul are avea la bază romanul pentru copii intitulat „Dincolo de cuvinte – destăinuirile unui motan cuMinte” (Ed. EPublishers, 2016). Întâlnirea cu cei mici va debuta cu o prezentare a cărții, însoțită de un schimb de idei despre lumea prietenilor necuvântători. Apoi, cu ajutorul lecturii, copiii vor pătrunde în universul plin de haz si înțelepciune al motanului cuMinte. Diverse jocuri de stimulare a gândirii creative, vor deschide apetitul celor mici pentru a descoperi variante originale ale narațiunii, prin care aventura personajului principal continuă. Pentru copii cu vârste de 8-11 ani.

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

„Reading to grow”, atelier pentru părinți susținut de Brandi Bates

19 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 10.00

Brandi Bates este cel mai bun ambasador al cititului cu voce tare. Pentru cei care iubesc lectura, dar și pentru cei care nu cred că cititul mai poate fi distractiv pentru tinerele generații, Brandi va susține o sesiune de lectură cu voce tare, sub umbrela Întâlnirilor LittleLit în cadrul Târgului Internațional de Carte Bookerini.

Lectură „În Oglindă”, susținută în tandem de Judit Berg (Ungaria) și Lavinia Braniște

19 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 11.00

Lavinia Braniște (România) și Judit Berg (Ungaria) se vor “oglindi”  într-o lectură publică în tandem, urmată de discuții și exerciții creative pentru cei mici.

Lansare de carte „Inelul corbului” (Ed. Aramis) de Judit Berg

19 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 12.30

În noul volum al scriitoarei Judit Berg, distinsă cu premiul József Attila, autoare a numeroase cărți de succes pentru copii, noaptea învie cu adevărat animalele care ornează Biserica Matias: garguiele, balaurii, precum și pe Soc, câinele care păzește sarcofagul regal. Aceștia nu-și vor recăpăta liniștea somnului de veci dacă nu vor găsi la timp inelul corbului bisericii, dispărut în marea furtună. Povestea este una inspirațională, ca o poezie pentru copiii cărora le place să exploreze locurile ascunse ale clădirilor vechi, istorice. În această carte, autoarea a împletit fantezia cu realitatea. Copiii vor fi atrași de aventură, dar, totodată, vor afla și informații interesante din trecut.

 „De ce și cum putem citi și ne juca împreună?”, workshop pentru profesioniști susținut de Arina Stoenescu.

19 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 15.00.

Prezentare a proiectului româno-suedez “Casa cu povești Harap Alb” – un spațiu dedicat literaturii ilustrate pentru copii și lecturii în spirit ludic. Proiectul inițiat de Arina Stoenescu are ca scop implicarea activă a copilului în procesul lecturii prin joacă și interacțiune activă între personaje literare, copii și adulți, inspirat de Junibacken din Stockholm, Suedia.

Lansare de carte „ISTORIIoare” (Ed. Univers) de Laura Grunberg

19 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 15.00

Oare istoria este numai ce învățăm în cărțile de istorie? Oare copiii nu fac istorie atunci când traversează strada, mănâncă sau merg la școală? Unde sunt pisicile negre în istoria din cărțile de istorie? Dar frunzele de gutui? Dar fetele? De ce este istoria atât de serioasă și fără umor? Se poate face istorie din prezent sau din viitor sau numai din trecut? Sunt doar câteva dintre întrebările stârnite de Laura Grűnberg pentru copiii isteți și părinții lor, dar și pentru învățătorii și profesorii de română dornici de altfel de povești.
Pentru copii între 10-12 ani

Lectură „În Oglindă”,  susținută în tandem de scriitorii Makis Tsitas (Grecia) și Laura Grunberg

19 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 16.00

Laura Grűnberg (România) și Makis Tsitas (Grecia) se vor „oglindi”  într-o lectură publică în tandem, urmată de discuții și exerciții creative pentru copii.

Lansare de carte „Noile aventuri ale detectivulului curios”  (Editura Nomina) de Claudia Groza

19 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 17.00

„Noile aventuri ale detectivului Curios” vă poartă pe tărâmuri fermecate, în lumea acvatică, dar și în propriile voastre case. Copiii vor face cunoștință cu lumea miraculoasă din jurul lor .

Pentru copii între 7-9 ani

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

„Spiriduşii luminii”, atelier cu Andreea Iatagan

20 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 10.00

Un atelier care îi ajută pe copii să îndrăgească lectura și să descopere cât de important este să fie ambițioși pentru a realiza ceea ce își doresc în viață. Participanții la atelier vor învăţa să realizeze un semn de carte.
Pentru copii cu vârsta peste 4 ani.

„Șansa lui Bilețel”, atelier cu Victoria Pătrașcu

20 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 11.00

Bilețel este un bilet pe care Andrei a măzgălit că „urăște matematica”. El crede că s-a născut fără șansă și că alte foi și hârtii de pe lumea asta poartă pe ele mesaje mai frumoase. Cum putem să-i dăm lui Bilețel o a doua șansă și cum putem să ajutăm și alte hârtii să se salveze.

Lectură și atelier ludic pentru copii între 6-9 ani. Durată: 1 h

„Masinuța-curcubeu”, atelier cu Sînziana Popescu și Arina Stoenescu

20 Octombrie, Târgul de Carte Bookerini (Biblioteca Națională), ora 11.00

Cărticica bilingvă „Mașinuța Curcubeu / Lilla Regnbågsbilen” a circulat mult prin țară și prin afară, bucurându-i pe cei mai mici dintre cititori cu tot soiul de ateliere năstrușnice și învățându-i cum să-și facă prieteni cu ușurință. Sînziana Popescu, autoarea poveștii, le-o citea copiilor în limba română, ilustratoarea cărții, Irina Maria Iliescu, îi ajuta să-și deseneze propria carte despre prieteni, iar Arina Stoenescu este cea care a tradus această frumoasă poveste despre prietenie în limba suedeză. Acum a sosit momentul să facem un mic experiment: vom citi povestea în paralel, în limba română și în limba elfilor (adică în suedeză). Sunteți pregătiți să ascultați?

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

Vernisaj “Benedek Elek 160”, expoziție aniversară

21 Octombrie, Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti, ora 19.00.

Expoziția prezintă activitatea extrem de bogată de culegător și scriitor de povești, redactor de revistă, scriitor de beletristică, organizator și critic literar, a unuia dintre inițiatorii literaturii maghiare pentru copii: Benedek Elek, povestitor născut în Transilvania, cuprinzând documente, imagini de epocă şi prezentarea textuală a vieţii şi operei acestei importante personalităţi.
Parteneri și finanțatori: Muzeul Literaturii Petőfi, Consiliul Județean Covasna, Primăria Orașului Sfântul Gheorghe, Muzeul Național Secuiesc, Biblioteca Județeană Bod Péter, Asociația Vadon, Teatrul de păpuşi Vojtina din Debrecen.

„Povestea Kendamei Pierdute”, atelier cu Adina Rosetti

21 Octombrie, Școala nr. 131, ora 11.00

O care își propune să dea glas personajelor de etnie romă. O poveste despre Ferentari, cu zâne, vrăjitori și kendame, dar mai ales cu copii care pot schimba lumea prin curaj și imaginație. Atelier organizat în parteneriat cu Agenția Împreună.

Navigheaza la programul pentru: 14 Oct. | 15 Oct. | 16 Oct. |  17 Oct. | 18 Oct. | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct.

“Versuri illustrate”, expoziţie de ilustraţii de carte pentru copii

22 Octombrie, Muzeul Național al Literaturii Române, ora 18.00.

Expoziţia cuprinde lucrările a 37 de artişti, selectate de către istoricul de artă Révész Emese, din cărţile cu poezie clasică şi contemporană pentru copii. În Ungaria cartea pentru  copii a cunoscut o dezvoltare susţinută din anul 2000, când au apărut noi şi noi edituri care au atribuit o importanţă crescută calităţii şi graficii acestor publicaţii. Drept urmare, ilustratorii maghiari de carte au devenit profesionişti recunoscuţi şi pe plan internaţional. Veți putea vedea ilustraţii din perioada legendară şi contemporană a literaturii maghiare pentru copii, de la simbolismul liric până la desenul grotesc.

Cu sprijinul Ministerului Comerţului Exterior şi al Afacerilor Externe din Ungaria, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române.

Antologie